Aktualności

Wszystkie aktualności

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów - nabór do programu

Gmina Boguchwała rozważa możliwość przystąpienia do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – moduł II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem przeprowadza lokalną diagnozę potrzeb i ogłasza nabór uczestników do w/w Programu.

Mogą z niego skorzystać seniorzy w wieku 65 lat  i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą teleopieki.   

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie będzie bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu: 17 87 55 260 lub osobisty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale Plac Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 14.00.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 19 stycznia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że lista osób objętych wsparciem uzależniona będzie od wysokości środków finansowych pozyskanych na ten cel – gmina może uzyskać do 80% dofinansowania z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansuje we własnym zakresie.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-01-12
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-01-12 12:26
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność