36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Informacja dotycząca pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale

UM (20).jpg,

Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko związane z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, apelujemy do Państwa o rozwagę i rezygnację z osobistego załatwiania spraw urzędowych.

Przypominamy, że większość spraw meldunkowych oraz związanych z dowodami osobistymi można załatwiać w formie elektronicznej przez stronę www.obywatel.gov.pl.

Urząd Miejski w Boguchwale nadal, w miarę możliwości, będzie realizował wszelkie niezbędne zadania, w sposób nieprzerwany. Niezbędna obsługa bezpośrednia odbywać się będzie jedynie w wyznaczonym punkcie przy wejściu do holu Urzędu.

Przyjmowanie stron przez Burmistrza Boguchwały będzie odbywać się w dotychczasowych godzinach, w poniedziałki, telefonicznie pod nr telefonu 17 87 55 201.

ZACHĘCAMY DO ZAŁATWIANIA SPRAW DROGĄ TELEFONICZNĄ I ELEKTRONICZNĄ

Wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, pomocy społecznej, a także te związane z decyzjami o warunkach zabudowy lub z związanych z zakresem planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń drogowych, a także środowiskowych (m. in. wycinka drzew) można załatwić drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformę ePUAP. Wszelkie obowiązujące druki lub wzory wniosków dostępne są na stronie www.bip.boguchwala.pl.

Opłaty można dokonywać przelewem tradycyjnym na poczcie, przelewem internetowym na Państwa indywidualne rachunki bankowe oraz u sołtysów. Jednocześnie przypominamy, że należności można opłacić bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu oraz jego filiach w Boguchwale, Zgłobniu, Kielanówce i Lutoryżu.   

CENTRALA: 17 87 55 200

E-MAIL: um@boguchwala.pl

WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE:

www.boguchwala.pl     www.bip.boguchwala.pl

Referat Budżetu i Finansów: 17 87 55 250, 17 87 55 233, 17 87 55 234

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 17 87 55 235, 17 87 55 231, 17 87 55 232 (ponadto celem ułatwienia kontaktu telefonicznego udostępniono dedykowany do obsługi podatników numer komórkowy: +48 517 191 209 - sieć ORANGE, opłaty wg taryf operatorów)

Referat Infrastruktury: 17 87 55 229, 17 87 55 259, 17 87 55 249, 17 87 55 251

Referat Oświaty: 17 87 55 253, 17 87 55 227, 17 87 55 228

Referat Spraw Obywatelskich: 17 87 55 212, 17 87 55 213

Referat Organizacyjny: 17 87 55 217, 17 87 55 226, 17 87 55 215

Referat Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej: 17 87 55 239, 17 87 55 221, 17 87 55 224, 17 87 55 255

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych: 17 87 55 248, 17 87 55 245, 17 87 55 220

Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego: 17 87 55 270, 17 87 55 225, 17 87 55 241, 17 87 55 244, 17 87 55 246

Referat Ochrony Środowiska: 17 87 55 216, 17 87 55 237, 17 87 55 247

Straż Miejska: 17 87 55 291

Liczba odsłon: 438
  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 391