36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

2f7f444cf73df4dc8222b4d14c66f91a.jpg,

Burmistrz Boguchwały - Gminny Komisarz Spisowy w  Boguchwale informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończone 18 lat,
2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3.przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Szczegółowe informacje na stronie: bip.boguchwala.pl

Bieżące informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępne są na stronie: spis.gov.pl/ 

Liczba odsłon: 111
  • Data aktualizacji: 2021-02-24 08:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 272 309