36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

 


36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 156

telefon/fax: 017 87 14 438

e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl
strona internetowa: www.spboguchwala.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Renata Olszyńska

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kielanówce


Zespół Szkół w Kielanówce

Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów

telefon: 17 85 92 634

e-mail: sp.kielanowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zskielanowka.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Mariusz Kalandyk

Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu


Lutoryż 432, 36-040 Boguchwała

telefon: 17 87 14 132

e-mail: sp.lutoryz@boguchwala.pl
strona internetowa: www.splutoryz.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Alina Ladzińska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy


Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała

telefon: 17 87 15 360

e-mai: sp.mogielnica@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.mogielnica.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr Marzena Bardzik

Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu


Zespół Szkół w Niechobrzu im. Króla Władysława Jagiełły

36-047 Niechobrz 679

telefon: 17 87 18 007
fax.: 17 87 18 226

e-mail: zs.niechobrz@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zsniechobrz.cba.pl

dyrektor: mgr Grzegorz Nowak

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu


36-047 Niechobrz 549

telefon: 017 87 18 224

e-mail: sp2.niechobrz@boguchwala.pl
strona internetowa: sp2niechobrz.szkolnastrona.pl

dyrektor: mgr inż. Bożena Czeluśniak

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce

  


Nosówka 186, 36-046 Zgłobień

telefon: 17 85 01 523

e-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.nosowka.pl

dyrektor: mgr Marek Mindziak

Szkoła Podstawowa w Racławówce


Zespół Szkół w Racławówce im. Marii Konopnickiej

Racławówka 215, 36-047 Niechobrz

telefon: 17 87 17 525

e-mail: zs.raclawowka@boguchwala.pl
strona internetowa: www.zs-raclawowka.pl

dyrektor: mgr Andrzej Niedziałek

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej


Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień

telefon/fax: 17 871 60 27

e-mail: sp.wzglob@boguchwala.pl
strona: spwola_zglobienska.superszkolna.pl

dyrektor: mgr Krystyna Skarbek-Kremza

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu


36-041 Zarzecze 133

telefon: 17 87 11 925

e-mail: sp.zarzecze@boguchwala.pl
strona internetowa: zarzecze.info.pl

dyrektor: mgr Renata Salamon-Szczur

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu


36-046 Zgłobień

telefon: 017 85 06 575
faks: 017 87 16 025
    
e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl
strona internetowa: www.sp.zglobien.com.pl

dyrektor: mgr Bartłomiej Wisz

  • Data aktualizacji: 2019-09-18 13:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 444 957