36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Telefony

Urząd Miejski

OGÓLNY (DISA) - 017 87 55 200
FAX - 017 87 55 209

Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol - 017 87 55 200
Zastępca Burmistrza Justyna Placha Adamska - 017 87 55 203
Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota - 017 87 55 210
Skarbnik Gminy Dorota Witek - 017 87 55 230
Zastępca Skarbnika Maryla Jachyra - 017 85 55 250
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny - 017 87 55 205
Zarządzanie Kryzysowe - 017 87 55 211


WYDZIAŁ SPOŁECZNY

 • Dyrektor Wydziału - 017 87 55 239

Zespół ds. Oświaty:

 • oświata -  017 87 55 253
 • księgowość oświaty, kadry - 017 87 55 227, 017 87 55 228

Zespół ds. Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

 • sport, kultura, sprawy społeczne, promocja - 017 87 55 255

WYDZIAŁ BUDŻETU

 • Dyrektor Wydziału - 017 87 55 230

Zespół ds. Budżetu i Finansów:

 • kierownik zespołu / zastępca Skarbnika - 017 87 55 250
 • księgowość - 017 87 55 250, 017 87 55 233
 • kasa - 017 87 55 234

Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych:

 • kierownik zespołu - 017 87 55 232
 • podatki - 017 87 55 231, 017 87 55 235

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 • Sekretarz Gminy / Dyrektor Wydziału - 017 87 55 210

Zespół ds. Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego:

 • kierownik USC / kierownik zespołu - 017 87 55 212
 • ewidencja ludności, dowody osobiste - 017 87 55 213
 • Biuro Obsługi Klienta - 017 87 55 215

Zespół ds. Aministracyjno-Organizacyjnych:

 • kierownik zespołu, kadry - 017 87 55 217
 • stanowisko administracyjne - 017 87 55 226

Stanowiska ds. Informatyki

 • 017 87 55 219

Zespół ds. Zamówień Publicznych i Prawnych

 • kierownik zespołu - 017 87 55 220
 • obsługa Rady Miejskiej - 017 87 55 204

WYDZIAŁ TECHNICZNY

 • Dyrektor Wydziału - 017 87 55 248

Biuro ds. Inwestycji:

 • kierownik Biura - 017 87 55 242
 • energetyka, oświetlenie - 017 87 55 242
 • inwestycje budowlane - 017 87 55 242, 017 87 55 245
 • inwestycje drogowe - 017 87 55 245

Zespół ds. Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

 • kierownik zespołu - 017 87 55 244
 • planowanie przestrzenne, budownictwo - 017 87 55 244, 017 87 55 246

Biuro ds. Funduszy Pomocowych i Rozwoju:

 • kierownik biura - 017 87 55 220
 • projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, wykluczenie cyfrowe - 017 87 55 221, 017 87 55 224

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

 • Dyrektor Wydziału - 017 87 55 240

Zespół ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami:

 • kierownik zespołu - 017 87 55 225
 • gospodarka gruntami - 017 87 55 225, 017 87 55 241

Zespół ds. Kształtowania Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • kierownik zespołu - 017 87 55 291
 • gospodarka wodna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami - 017 87 55 247

Zespół ds. Zarządzania Infrastrukturą:

 • kierownik zespołu - 017 87 55 229
 • drogownictwo - 017 87 55 249
 • nieruchomości komunalne - 017 87 55 251

Boguchwała

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 017 87 55 260, 017 87 55 261, 017 87 55 262, 017 87 55 263
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum - 785 991 253
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna - 663 454 314
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj - 666 573 975
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Górna - 691 723 417
 • Poczta - 017 87 14 211
 • Zakład Gospodarki Komunalnej GO-KOM - 017 87 14 300
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 017 740 34 14
 • Komisariat Policji - 017 85 83 371
 • Straż Miejska - 017 87 55 222
 • Przedszkole Publiczne - 017 87 14 330
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 14 438
 • Gminna Biblioteka Publiczna - 017 87 15 355
 • Miejskie Centrum Kultury - 017 23 06 572
 • Parafia - 017 87 14 436
 • Ośrodek Zdrowia (centrala) - 017 87 14 444
 • Apteki - 531 574 361 (ul. Przemysłowa), 017 87 14 896 (ul. Tkaczowa)
 • Punkt weterynaryjny - 017 87 14 581, 602 670 139
 • Bank Spółdzielczy w Lubeni (Filia w Boguchwale) - 017 87 15 141
 • Bank Spółdzielczy w Niechobrzu (Filia w Boguchwale) - 017 87 11 792

Kielanówka

 • Sołtys - 783 151 944
 • Dom Kultury - 017 85 93 954
 • Zespół Szkół w Kielanówce - 017 85 92 634
 • Parafia - 017 85 92 636
 • Biblioteka - 017 85 92 634

Lutoryż

 • Sołtys - 667 442 781
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 14 276
 • Dom Kultury - 017 87 15 359
 • Biblioteka - 017 87 11 052
 • Parafia - 017 87 14 375

Mogielnica

Szkoła Podstawowa - 017 87 15 360
Dom Kultury - 017 87 11 975
Parafia - 017 87 14 415

Niechobrz

 • Sołtys - 017 87 18 184, 507 786 224
 • Ośrodek zdrowia - 017 85 01 407
 • Poczta - 017 87 18 001
 • Szkoła Podstawowa nr 1 - 017 87 18 007
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - 017 87 18 224
 • Dom Kultury - 017 85 00 992
 • Biblioteka - 017 87 18 327
 • Parafia - 017 87 18 005
 • Punkt weterynaryjny - 017 87 18 008
 • Bank Spółdzielczy - 017 87 18 020, 017 87 18 108

Nosówka

 • Szkoła Podstawowa - 017 85 01 523
 • Ośrodek Kultury - 017 850 13 79

Racławówka

 • Szkoła Podstawowa - 017 87 15 525
 • Dom Kultury - 017 87 17 408
 • Parafia - 017 87 17 594
 • Poczta - 017 87 17 520
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 017 87 17 570
 • Biblioteka - 017 87 17 824

Wola Zgłobieńska

 • Ośrodek Zdrowia - 017 87 16 079
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 16 027
 • Dom Kultury - 017 87 16 479
 • Parafia - 017 87 16 174

Zarzecze

 • Sołtys - 660 756 699
 • Poczta - 017 85 41 068
 • Szkoła Podstawowa - 017 87 11 306
 • Dom Kultury - 017 87 15 358

Zgłobień

 • Sołtys - 609 067 871
 • Ośrodek Zdrowia - 017 85 01 414
 • Szkoła Podstawowa - 017 85 06 575
 • Dom Kultury - 017 87 16 192
 • Biblioteka - 017 85 01 185
 • Parafia - 017 87 16 021
 • Ochotnicza Straż Pożarna - 017 87 16 430
 • Data aktualizacji: 2018-12-11 14:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 859 226