Aktualności

Ogłoszenia

Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Burmistrz Boguchwały ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Nabór prowadzony jest w oparciu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20).

Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Boguchwała www.boguchwala.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-07-11
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-07-11 14:37
data ostatniej aktualizacji 2023-07-11 14:39
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-07-11 14:39 Tomasz Sitek publikacja treści