Aktualności

Wszystkie aktualności

Szkolenia dla przedsiębiorców w województwie podkarpackim

2016-01-14
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę? Dowiedz się, jak skorzystać ze środków nowego Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Zaplanowano trzy szkolenia:

  • 20 stycznia 2016 r. w godz. 9:30-14:00 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, sala audytoryjna,
  • 27 stycznia 2016 r. w godz. 9:30-14:00 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, sala audytoryjna,
  • 3 lutego 2016 r. w godz. 9:30-14:00 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, sala audytoryjna

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach w formularzu zgłoszeniowym. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Program szkoleń:

  • zasady wynikające z zapisów Regulaminu konkursu,
  • zasady składania wniosku o dofinansowanie i sposób jego wypełniania,
  • wypełnianie załączników do wniosku o dofinansowanie,
  • kryteria wyboru projektów: formalne oraz merytoryczne.

Rejestracja od godz. 9:00.

Organizator szkoleń:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 747 64 86, 17 850 17 24
e-mail: info.rpo@podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2016-01-14
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2016-01-14 10:45
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność