36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach konkursu na dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wyborze oferty w ramach zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół publicznych i ucznów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych i klas intergracyjnych w roku szkolnym 2015/2016".

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 04.08.2015 r. w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.boguchwala.pl. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.08.2015 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim w  Boguchwale ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. nr 25.

Na konkurs wpłynęły 2 oferty:

  • Oferta nr 1

Przewóz Osób Paweł Kudła, 38-111 Żyznów 281  
Cena wykonania zadania: 2,58 zł brutto za km (słownie: dwa złote pięćdziesiąt osiem groszy)

  • Oferta nr 2

Prywatna Komunikacja Samochodowa Przewóz Osób Dawid Szostek, 36-040 Boguchwała, Zarzecze 85
Cena wykonania zadania: 2,48 zł brutto za 1 km (słownie: dwa złote czterdzieści osiem groszy)

Do wykonania zadania wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Prywatna Komunikacja Samochodowa Przewóz Osób Dawid Szostek, 36-040 Boguchwała, Zarzecze 85
Cena wykonania zadania: 2,48 zł brutto za 1 km (słownie: dwa złote czterdzieści osiem groszy)

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w "Warunkach uczestnictwa w konkursie ofert" oraz jest najkorzystniejsza cenowo.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2015 roku w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8:00-15:00 w pok. nr 25.

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

  • Data aktualizacji: 2021-03-04 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 318 120