36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

30
maj  2019

VIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz.506) zwołuje VIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 30 maja 2019 roku o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia ważności wyborów.
III. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wotum zaufania dla Burmistrza,
 2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego GminyBoguchwała za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 3. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2018 rok,
 4. Zmiany uchwały budżetowej,
 5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 6. Przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy,
 7. Przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu,
 8. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/66 położonej w Boguchwale,
 9. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/63,
 10. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 91/3 położonej w Lutoryżu,
 11. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej,
 12. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1704/2 położonej w obr.223 Rzeszów – Zwięczyca II,
 13. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 14. Powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym,
 15. Ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 16. Nadania tytułu zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.

V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok poprzedni.
VI. Informacja o funkcjonowaniu placówek zdrowia na terenie gminy.
VII. Zajęcie stanowiska.
VIII. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 616 204