36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

15
gru  2016

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zwołuje XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
 2. Podwyższenia kapitału zakładowego,
 3. Uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
 4. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 5. Udzielenia pożyczki dla GO-KOM,
 6. Zmiany w budżecie,
 7. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
 8. Sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale,
 9. Nabycia nieruchomości nr 388/10 położonej w Kielanówce,
 10. Nabycia nieruchomości nr 261/8 położonej w Boguchwale.

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.    
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-15 14:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 601 747