36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kalendarz Wydarzeń

10
gru  2015

XVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) zwołuje XVII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się 10 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale z następującym porządkiem obrad:

I.Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. Zmiany budżetu na 2015 rok,
 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. Przeniesienia udziałów,
 4. Podjęcia działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej,
 5. Sprzedaży nieruchomości położonej w Nosówce,
 6. Sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale,
 7. Nabycia nieruchomości położonej w Boguchwale,
 8. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale,
 9. Zmiany w uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których zamieszkują mieszkańcy,
 10. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i wyżywienie w "Dziennym Domu Senior-WIGOR w Racławówce".

III. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
IV. Zapytania i wolne wnioski radnych.
V. Zamknięcie sesji.

 • Data aktualizacji: 2021-04-07 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 563 406