36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum 15.05.2019

W dniu 15 maja 2019r. o godz. 19:00 w Miejskim Centrum Kultury, Plac Rynek 2 odbędą się Wybory Uzupełniające do Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum, zwołane przez Burmistrza Boguchwały zgodnie z § 16 ust. 3 w związku z §26 Statutu Osiedla, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2.Wybranie Przewodniczącego zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

5. Przygotowanie kart do głosowania.

6. Tajne głosowanie.

7. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Zarządu Osiedla.

8. Zamknięcie zebrania. 

Zgodnie ze Statutem Osiedla w przypadku braku quorum, tj. co najmniej 20 mieszkańców Osiedla posiadających czynne prawo wyborcze, zebranie odbędzie się w II terminie, tj. 15 maja 2019 r. o godz. 19:15.

INFORMACJA:

Na zabraniu będą zgłaszani kandydaci na członków Zarządu Osiedla. Zgłaszający kandydata na członka Zarządu Osiedla na zgłoszeniu podaje: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania kandydata, wiek kandydata oraz dołącza imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej równej 20. Kandydaci na członka Zarządu Osiedla urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku zobowiązani są złożyć oświadczenie lustracyjne. Popierający kandydaturę podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz podpis. Zgłaszającym kandydata jest wyborca, który podpisał listę poparcia dla kandydata. Zgłaszającym nieobecnego na zebraniu kandydata na członka Zarządu Osiedla dołącza do zgłoszenia jego pisemną zgodę na kandydowanie.

                           

                                                                                                                BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

Dr WIESŁAW KĄKOL

Liczba odsłon: 811
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 10:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 128 603