36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Wybory Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

IMG_20180126_154202_1.jpg,

26 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej odbyły się wybory Patrona szkoły. W głosowaniu brali udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy miejscowości.

Głosy oddawano na jednego spośród pięciu kandydatów wyłonionych według ustalonej procedury zawartej w regulaminie wyborów. Kandydatami byli: Janusz Korczak, Adam Mickiewicz, ks. Jerzy Popiełuszko, Maria Skłodowska-Curie, Stanisław Wyspiański. Wybory poprzedzone zostały działaniami zespołu koordynującego do spraw nadania imienia szkole w składzie: Elżbieta Plęs - przewodnicząca, Bogdan Dziedzic - zastępca, Beata Fornal, Anna Lewczak, który opracował plan, regulamin oraz czuwał nad realizacją podjętych zamierzeń. Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą sylwetek poszczególnych kandydatów. Włączyli się w nią uczniowie, nauczyciele, rodzice przygotowując prezentację życiorysu, dorobku i twórczości postaci. Powołana przez dyrektora szkoły Jana Fularza komisja wyborcza: siostra Ewa Bielecka, Renata Pietrucha - nauczyciele szkoły, Edyta Toś - przewodnicząca Rady Rodziców, Katarzyna Oparowska, Marcel Worosz - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dbała o prawidłowy przebieg głosowania.

Po zakończeniu wyborów zespół koordynujący, który pełnił funkcję komisji skrutacyjnej, dokonał podliczenia głosów i ogłosił wyniki. Kandydatem na Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej został Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski dziękują wszystkim za zaangażowanie i udział w wyborach.

źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska

Liczba odsłon: 386
  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 867 645