36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

Program Stypendialny Gminy Boguchwała 2017/2018

Program stypendialny.jpg,

Od roku szkolnego 2017/2018 obowiązuje nowy Program Stypendialny Gminy Boguchwała, którego głównym celem jest wsparcie uczniów uzdolnionych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych i uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała. Program objął również uczniów zamieszkałych na terenie gminy, którzy uczęszczają do placówek szkolnych poza jej terenem.

Główną ideą Programu jest promowanie uzdolnionych uczniów poprzez wsparcie oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce. Program wprowadza także elementy zainteresowania kształceniem w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy oraz formy zachęty do reprezentowania i promocji gminy w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych.

Stypendia będą przyznawane za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w nauce, indywidualne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Stypendiami zostali również objęci uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy szkół (dot. uczniów zamieszkałych i uczęszczający do szkół zlokalizowanych na terenie gminy), rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku indywidualnych osiągnięć sportowych i artystycznych wniosek może złożyć organizacja, klub sportowy lub stowarzyszenie, które reprezentował uczeń. Wnioski mogą być składane po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018.

Pełna treść Programu Stypendialnego Gminy Boguchwała dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.boguchwala.pl/183,24504/24504/art37557.html

Liczba odsłon: 873
  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 867 632