Aktualności

Wszystkie aktualności

Możesz i Ty! Postaw kropkę nad "i"! - Realizujemy projekty - nawiązujemy kontakty międzynarodowe

2022-10-03
SP Wola Zgłobieńska

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej jako pierwsza  z terenu Gminy Boguchwała z powodzeniem aplikowała w programie: Mobilność Ponandnarodowa Uczniów POWER i zdobyła fundusze europejskie na realizację projektów edukacyjnych dla uczniów. Zrealizowała wspólnie ze szkołą w St. Ingbert w Niemczech projekt rozwijający kompetencje kluczowe uczniów o tematyce teatralnej, a obecnie w ramach przedsięwzięcia: Możesz i Ty! Postaw kropkę nad „i”! kształtuje umiejętności cyfrowe i językowe beneficjentów kolejnego projektu.


Podczas kilkudniowego pobytu w Rumunii uczniowie klasy 7. i 8. nie tylko doskonalili swój język angielski i poznawali możliwości aplikacji Canva lecz przede wszystkim intensywnie pracowali nad anglojęzycznym filmem obrazującym ich pobyt w Rumunii. Współpraca w międzynarodowej grupie w znaczący sposób przyczyniła się do wzmocnienia wiary we własne możliwości i budowania postawy tolerancji. Ciekawy program pobytu ukierunkowany na poznawanie kultury rumuńskiej, historii, tradycji oraz spotkanie z ciekawymi, przyjaźnie nastawionymi ludźmi ze szkoły partnerskiej były dla uczestników projektu bezcennym doświadczeniem. Współpraca w międzynarodowym zespole była okazją do wymiany myśli i poglądów i stworzyła przestrzeń uczniom do kreatywnego i strategicznego myślenia. Efekty pracy całego zespołu będzie można zobaczyć podczas konferencji, na którą zostaną zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele z Gminy Boguchwała.


Realizacja rożnych projektów ponadnarodowych jest sposobem na doświadczanie europejskiej tożsamości i przeżywanie wspólnoty w praktyce. Świadomość, że im wcześniej zaczniemy uczyć dzieci o Europie, tym szybciej poczują się z nią związani, powinna być inspiracją dla wszystkich tych, którzy angażują się w edukację dzieci i młodzieży. Nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi to ważny punkt strategiczny w zarządzaniu placówkami oświatowymi. Wymiana doświadczeń i poglądów pozwala nie tylko nadać szkołom europejski charakter ale też czyni je atrakcyjniejszymi dla ucznia i rodzica.


Dzięki pozyskiwanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uczniowie mogą nieodpłatnie rozwijać kompetencje kluczowe, które w dużej mierze przyczyniają się do ich lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-10-03
opublikowała Katarzyna Piwowar
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-10-03 13:15
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność