a
data wydruku: 2024-07-22 03:12:55
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wesołe przedszkolaki - nabór

Gmina Boguchwała zaprasza do udziału w projekcie pt. „Wesołe przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Boguchwała (Kielanówka) poprzez stworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych, wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności 100 dzieci i podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry ośrodka wychowania przedszkolnego w okresie do 31.08.2025 r.

Projekt skierowany jest do  dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe) i ich opiekunów z terenu gminy Boguchwała – zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego gminę Boguchwała oraz nauczycieli.

W terminie 19.02.2024 r. do 15.03.2024 r. odbędzie się nabór do powstającego w ramach projektu nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Kielanówce.

Więcej informacji na temat projektu i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć:

  • w punkcie rekrutacyjnym w Zespole Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów,  tel. 17 85 92 634, e-mail: sp.kielanowka@boguchwala.pl
  • w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, tel. 17 87 55 221, e-mail: um@boguchwala.pl
  • na stronie internetowej www.zskielanowka.pl  zakładka projekty – Wesołe przedszkolaki,
  • na stronie internetowej www.boguchwala.pl zakładka projekty ze środków Unii Europejskiej – Wesołe przedszkolaki.

Projekt pt. „Wesołe przedszkolaki” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Oś priorytetowa: 7 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna oraz z budżetu państwa.

#FunduszeEuropejskie

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-02-16
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-02-16 15:02
data ostatniej aktualizacji 2024-03-29 10:27
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-29 10:27 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-08 15:23 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-08 15:18 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-08 15:09 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-08 15:07 Tomasz Sitek publikacja treści