a
data wydruku: 2024-06-18 14:58:00
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

OZE - instalacje fotowoltaiczne


Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Zmiany w regulaminie naboru wniosków

W dniach 7.09 i 8.09 br. Zarząd Stowarzyszenia ROF dokonał zmian w Regulaminie naboru wniosków, Projekcie umowy oraz Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich.

Zakres zmian:

Zmiana w zasadach naboru (Regulamin i Projekt Umowy) dotyczy usunięcia zapisu mówiącego o tym, że po okresie trwałości projektu instalacja zostanie przekazana w formie darowizny, natomiast pozostawiono zapis o nieodpłatności przekazania.

Ponadto, w części VI Regulaminu, w pkt. 4 dotyczącym Kryterium podatkowego wprowadzono zapis wymagający ukrycia m.in. danych finansowych zawartych w deklaracji PIT. Dodatkowo usunięto wskazywany termin złożenia deklaracji podatkowej za 2016 rok.

W Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich dodano pełną nazwę projektu.

Poniżej linki do dokumentów:

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-09-11
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-09-11 08:34
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność