a
data wydruku: 2024-06-18 14:21:42
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

OZE - instalacje fotowoltaiczne


Zaleca się, aby bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobrać aktualne dokumenty ze strony internetowej www.rof.org.pl


Zmiany w regulaminie naboru wniosków

29 sierpnia 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął kolejną zmianę Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie. Pojawił się również nowy załącznik - 10 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/7576-oze-instalacje-fotowoltaiczne.html oraz:

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-08-30
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-08-30 12:02
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność