a
data wydruku: 2024-07-21 09:16:48
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ochrona środowiska

Wypalanie traw

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone!

Wypalanie traw, ściernisk itp. nie poprawia żyzności gleby, jak powszechnie się sądzi. Przeciwnie, jest to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego jak i samego człowieka. W trakcie wypalania niszczymy siedliska ptaków, drobnych zwierząt (płazy, gryzonie), mikroorganizmy, a także wyjaławiamy samą  glebę, którą jednocześnie zamierzamy użyźnić.

Płonące trawy tylko pozornie dają się kontrolować, zwłaszcza gdy czynność tę podejmują pojedyncze osoby. Nagły silny podmuch wiatru może spowodować, że niepozornie tląca się trawa zamienia się w ścianę ognia. W takich sytuacjach dochodzi do poważnych strat materialnych lub nawet wypadków z udziałem ludzi.

Przypominamy, że zgodnie z art. 124 i 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 09.151.1220 j.t) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Każdy, kto łamie ten zakaz podlega karze aresztu albo grzywny.

fot. OSP Mogielnica