a
data wydruku: 2024-06-21 10:47:36
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji wpisany do wykazu województwa podkarpackiego

28 grudnia 2017 roku, podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, przyjęto zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lata 2016-2022. W styczniu 2018 roku LPR został pozytywnie zweryfikowany i Uchwałą nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022: boguchwala.pl/static/img/k01/LPR%20Boguchwa%C5%82a%20po%20korekcie%20po%20uwagach%20UM_27.12.pdf