a
data wydruku: 2024-06-21 10:41:50
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W dniach 22.06.2022 r. - 22.07.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała. Konsultacje przeprowadzane zostały w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Boguchwale lub w postaci elektronicznej dostępnej na dedykowanej stronie internetowej
  • spotkań konsultacyjnych dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 19.07.2022 r., o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
  • przez elektroniczny formularz ankiety na dedykowanej stronie internetowej

Załączniki do projektu uchwały dostępne na stronie: https://www.bip.boguchwala.pl/10397,13855/13855/art19748.html