Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-06-08 11:44:43

Czyste Powietrze

Grafika programu Czyste Powietrze i punktu konsultacyjnego

CZYSTE POWIETRZE to program priorytetowy, który realizowany jest na terenie całego kraju. W Gminie Boguchwała, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działa Punkt Konsultacyjny.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

Czyste Powietrze 2023 z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem

Po zmianach w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 000 do 99 000 zł.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio:

Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 000 do 135 000 zł.

Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Warto wiedzieć:

W Gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o Programie, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc przy rozliczeniu faktur i przygotowaniu wniosku o płatność.

Punkt działa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale w pokoju nr 7 (parter):

Telefon: 17 87 55 239

Na podstawie danych przekazanych przez WFOŚiGW wg stanu na 31.03.2023 r.

    liczba złożonych wniosków na terenie Gminy Boguchwała – 461

    liczba zawartych umów na terenie Gminy Boguchwała - 397  

    przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone, bez uwzględnienia umów częściowo zrealizowanych) - 2 878 868,95 zł