a
data wydruku: 2024-07-21 08:59:57
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym

Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym

Kwota dofinansowania: 765 153 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji: 1 093 076,76 zł

Planowane zakończenie: sierpień 2024 r.

Zakres robót 1: przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108192R w km 0+000 - 0+050,80 oraz 0+083,60 – 0+171,40 w miejscowości Lutoryż polegająca na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni do nośności 11,5 tony/oś oraz budowie odcinka drogi dla pieszych wraz z projektem przejścia dla pieszych. Zakres przebudowy obejmuje: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, ułożenie siatki z włókna szklanego powlekanego bitumem, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie humusowania wraz z obsianiem. Zaprojektowano oświetlone 2 lampami z zasilaniem solarnym przejście dla pieszych.

Zakres robót 2: przebudowa drogi gminnej 108192R w km 0+050,80 - 0+083,60 – obiekt mostowy. Projektuje się obiekt mostowy o przekroju skrzynkowym otwartym o długości 9,80 m wykonany z elementów prefabrykowanych. W związku z przebudową zwiększy się światło przepustu, które aktualnie jest zbyt małe - niewystarczające dla przeprowadzenia wód cieku wodnego pod drogą. W ramach inwestycji przewidziano także wymianę nawierzchni drogi w obrębie przebudowywanego obiektu mostowego, budowę chodnika w miejscu istniejącej kładki stalowej oraz oczyszczenie i umocnienie skarp cieku wodnego.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-04-17
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-04-17 14:39
data ostatniej aktualizacji 2024-04-17 14:58
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-04-17 14:58 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-04-17 14:58 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-04-17 14:54 Tomasz Sitek publikacja treści