a
data wydruku: 2023-11-28 17:05:30
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale w km od 0+000,00 do 0+180,00

Całkowita wartość inwestycji: 735 473,71 zł

Środki Funduszu: 441 284,00 zł

Środki własne gminy: 294 189,71 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin rozpoczęcia inwestycji: VII.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: IV.2022 r.

Zakres robót: Przedmiotowy wniosek dotyczy przebudowy fragmentu ul. Kolejowej, wymianie nawierzchni, warstw konstrukcyjnych, wykonania miejsc postojowych i ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz dostosowania szerokości do obowiązujących przepisów.
Od km 0+000.00 do km 0+180.00 zaprojektowano po lewej stronie ul. Kolejowej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 2,5 m. Od km 0+020.94 do 0+165.00 zaprojektowano równoległe stanowiska postojowe o szerokości 5 x 3,5 m.

W ramach przedmiotowego wniosku planuje się wykonać następujący zakres robót:
- przebudowa ulicy: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przebudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, kanalizacja deszczowa, oświetlenie
- nadzór inwestorski
- tablice informacyjne

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano przebudowę ulicy o łącznej długości 180,00 mb.