a
data wydruku: 2024-06-18 15:10:29
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Boguchwała. Prace polegać będą na wymianie opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu LED umożliwiające zdalne sterowanie bez dodatkowej modyfikacji, posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. W ramach zadania wymienione zostaną oprawy należące do Gminy Boguchwała oraz  500 opraw stanowiących majątek OSD  zgodnie z Oświadczeniem podmiotu. Obszar projektu będzie obejmował wybrane oprawy do modernizacji realizujących oświetlenie dróg, ulic i terenów publicznych. Lokalizacja, redukcja mocy opraw ustalona zostanie w toku przygotowania do inwestycji poprzez przeprowadzenia analiz. Zakłada się, że  wymiana będzie gwarantowała efekt energetyczny przy jednoczesnym zachowaniu wymagań oświetleniowych,  poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, wraz z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

Przewidywana wartość inwestycji: 4 000 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 800 000 zł (20%)

Kwota wnioskowanych środków: 3 200 000 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-18
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-18 12:11
data ostatniej aktualizacji 2024-01-18 12:12
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-18 12:12 Tomasz Sitek publikacja treści