a
data wydruku: 2024-07-22 02:48:58
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Przebudowa dróg w Boguchwale

Sieć dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Boguchwała wynosi 84 km. Z uwagi na szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz znaczne zwiększenie natężenia ruchu wymaga ona ciągłej rozbudowy i przebudowy umożliwiającej sprawniejszą i bezpieczną komunikację pomiędzy osiedlami i miejscowościami. W ramach zadania planuje się przebudowę odcinków dróg gminnych w Boguchwale. Zadanie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni, przebudowę mediów oraz zabezpieczenie kolizji z istniejącymi sieciami.

Przewidywana wartość inwestycji: 2 550 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 51 000 zł (2%)

Kwota wnioskowanych środków: 2 499 000 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025.07.30

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-18
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-18 12:09
data ostatniej aktualizacji 2024-01-18 12:10
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-18 12:10 Tomasz Sitek publikacja treści