a
data wydruku: 2024-07-22 03:02:26
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu

Przedmiotem projektu jest remont zabytkowego dworku w Zgłobniu. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-905. W ramach remontu zostaną wykonane: naprawa rys i spękań elewacji, renowacja okien typu "weneckiego", rekonstrukcja okien typu "skrzynkowe polskie", wymiana okien w suterenie, renowacja, rekonstrukcja i wymiana drzwi – zgodnie z zaleceniami konserwatora, izolacja pozioma ścian zewnętrznych, renowacja elewacji i schodów zewnętrznych, odtworzenie stropu nad portykiem, wymiana rynien i rur spustowych.

Wartość inwestycji: 886 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 17 720 zł

Kwota wnioskowanych środków: 868 280 zł

Planowana data zakończenia inwestycji: 2024.06.21