a
data wydruku: 2024-07-22 03:21:18
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała

Sieć dróg gminnych publicznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Boguchwała wynosi 84 km. Z uwagi na szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz znaczne zwiększenie natężenia ruchu wymaga ona ciągłej rozbudowy o nowe odcinki umożliwiające sprawniejszą i bezpieczną komunikację pomiędzy osiedlami i miejscowościami.

W ramach zadania planuje się: budowę odcinka drogi gminnej z ciągiem pieszym oraz przebudowy lub remonty dróg gminnych w Boguchwale, Mogielnicy, Nosówce, Racławówce, Niechobrzu, Zgłobniu i Lutoryżu. Przebudowy obejmą poszerzenia jezdni, utwardzenie poboczy. Remonty polegają na wykonaniu nowej nawierzchni i odtworzeniu istniejącej infrastruktury drogowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024.11.30
Przewidywana wartość inwestycji: 13 210 526,31 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 660 526,31 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5%
Kwota wnioskowanych środków: 12 550 000 zł

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-30
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-30 12:07
data ostatniej aktualizacji 2023-11-30 12:09
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-30 12:09 Tomasz Sitek publikacja treści