a
data wydruku: 2024-07-22 03:47:15
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Remont zabytkowych kapliczek

Projekt realizowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Remontem przewiduje się objąć 4 zabytkowe obiekty w Boguchwale, Lutoryżu, Niechobrzu i Zarzeczu. Roboty obejmą wykonie typowych prac konserwatorskich:

  • odkrycie fundamentów, zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz ponowne przysypanie i ewentualne ułożenie nawierzchni rozbieralnych z kostki brukowej,
  • demontaże elementów ruchomych np. okienek drewnianych, oczyszczenie, zabezpieczenie środkami ochronnymi, wymalowanie farbami przeznaczonymi na ekspozycję zewnętrzną,
  • demontaże metalowych elementów np. płotków czy krzyży, oczyszczenie z rdzy, odtłuszczenie i zabezpieczenie warstwą środka ochronnego oraz ich ponowny montaż,
  • zabezpieczenie figur i rzeźb, mechaniczne czyszczenie powierzchni z kurzu, mchów i usunięcie luźnych łusek warstw malarskich, wykonanie scalenia kolorystycznego na podstawie wykonanego wcześniej rejestru,
  • mechanicznie i ręczne usuwanie skruszałych cegieł, wtórnych warstw malarskich, odspojonych tynków i wadliwie wykonanych uzupełnień,
  • czyszczenie chemiczne z plam oraz odsalanie z zacieków solnych,
  • uzupełnienie ubytków i segmentów gotowymi zaprawami oraz odtworzenie oryginalnego kształtu,
  • wykonanie rekonstrukcji warstw malarskich na podstawie pozostałości pierwotnej kolorystki.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025.08.31
Przewidywana wartość Inwestycji: 300 000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 6 000 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2%
Kwota wnioskowanych środków: 294 000 zł

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-30
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-30 11:55
data ostatniej aktualizacji 2023-11-30 12:03
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-30 12:03 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-11-30 12:02 Tomasz Sitek publikacja treści