a
data wydruku: 2024-07-22 03:34:16
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała

Całkowita kwota inwestycji: 5 510 200 zł
Kwota Promesy wynosi 4 845 000 zł, co stanowi 87,93% wartości inwestycji.
Planowana data zakończenia Inwestycji: 2024.05.19

Projekt obejmuje budowę nowych obiektów inżynierskich przeznaczonych do podnoszenia i transportu ścieków komunalnych/sanitarnych przekazywanych z terenu Gminy Boguchwała do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa.

W skład systemu wchodzi budowa tłoczni i przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt zakłada budowę jednej tłoczni ścieków oraz dwóch nowych pompowni w układzie dwu komorowym jak również budowę rurociągów grawitacyjnych doprowadzających ścieki do nowych obiektów i rurociągów tłocznych z komorami zasuw odprowadzającymi ścieki do istniejącej ścięci kanalizacji sanitarnej. Projektowana tłocznia będzie obiektem podziemnym żelbetowym wyposażonym w pełni zhermetyzowane urządzenia do podnoszenia ścieków wraz z systemem jej sterowania i wyposażonym w dwa niezależne źródła zasilania elektrycznego. Tłocznia z uwagi na występujące w niej rozwiązania techniczne pozwala na zastosowanie wysokosprawnych pomp kanałowych o zamkniętych wirnikach co przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej i wydłuża żywotność pomp. Tłocznia ścieków jest urządzeniem, które zapewnia brak kontaktu pracowników obsługi technicznej bezpośrednio ze ściekami oraz czystą i bezpieczną obsługę eksploatacyjną.

Pompownie ścieków wykonane zostaną jako obiekty żelbetowe podziemne, każda z komorą napływową ścieków „część mokra” oraz z komorą pomp i armatury regulacyjno-pomiarowej „część sucha”. Pompownie zostaną wyposażone dodatkowo w system dezodoryzacji powietrza ograniczający emisję aerozoli i uciążliwość zapachową zamykającą się w obrębie ogrodzenia obiektów. Pompownie zostaną wyposażone w dwa niezależne źródła zasilania elektrycznego. Nowo wybudowane obiekty zostaną wyposażone w urządzenia pomiarowe (przepływomierze elektromagnetyczne) na rurociągach tłocznych oraz systemy AKPiA umożliwiające zdalne sterowanie i monitoring pracy obiektu. Każdy z obiektów zostanie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie i system CCTV.