a
data wydruku: 2024-07-22 02:47:55
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wesołe przedszkolaki - spotkanie informacyjne

Gmina Boguchwała zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki” w dniu 13.03.2024 roku o godz. 16:30. 

Miejsce spotkania: Zespół Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111, 35-105 Rzeszów.

Więcej informacji na temat projektu i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć:

w punkcie rekrutacyjnym w Zespole Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111, 35-106 Rzeszów,  tel. 17 85 92 634, e-mail: sp.kielanowka@boguchwala.pl

w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, tel. 17 87 55 221, e-mail: um@boguchwala.pl

na stronie internetowej www.zskielanowka.pl  zakładka projekty – Wesołe przedszkolaki,

na stronie internetowej www.boguchwala.pl zakładka projekty ze środków Unii Europejskiej – Wesołe przedszkolaki.

Podczas spotkania nastąpi przedstawienie przebiegu projektu, korzyści płynących z udziału w projekcie oraz podejmowane działania. Serdecznie zapraszamy.
Projekt pt. „Wesołe przedszkolaki” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Oś priorytetowa: 7 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna oraz z budżetu państwa.

#FunduszeEuropejskie

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-02-28
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-02-28 15:10
data ostatniej aktualizacji 2024-03-29 10:27
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-29 10:27 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-08 15:11 Tomasz Sitek publikacja treści