a
data wydruku: 2024-07-22 04:24:58
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Tytuł projektu: "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" (gazowe kotły kondensacyjne, kotły na biomasę, ciepło sieciowe), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cele szczegółowe projektu to: poprawa jakości powietrza na terenie ROF, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10, PM 2,5; mniejsze koszty pozyskiwania ekologicznego oraz bezobsługowego źródła ciepła; propagowanie idei wykorzystania OZE w gospodarstwach domowych.

  • Całkowita wartość projektu: 49 949 715,58 zł
  • Dofinansowane: 38 142 479,29 zł
  • Całkowita wartość projektu dla Gminy Boguchwała: 3 862 309,50 zł
  • Całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Boguchwała:  2 949 282,05 zł

Planuje się zamontowanie na terenie naszej Gminy 59 kotłów na biomasę oraz 182 kotłów na gaz.

Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2023 r.

Aktualizacja kwoty oraz ilości zamontowanych kotłów.

  • Całkowita wartość projektu: 33 186 251,12 zł
  • Całkowita wartość dofinansowania: 25 402 744,62 zł
  • Całkowita wartość dla Gminy Boguchwała wyniosła: 4 247 126,50 zł
  • Kwota dofinansowania dla Gminy Boguchwała wyniosła: 3 287 328,25 zł.

Ostatecznie zamontowano 13 kotłów na biomasę oraz 180 kotłów na gaz.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-18
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-18 12:13
data ostatniej aktualizacji 2024-02-22 14:56
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-02-22 14:56 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-01-18 12:15 Tomasz Sitek publikacja treści