a
data wydruku: 2024-07-21 09:26:58
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Gmina Rozwadów realizuje wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii".

Całkowita wartość projektu to 63 756 euro, w ramach którego stworzone zostaną zakładki na stronach partnerów i konta w mediach społecznościowych, wydana książka promująca polsko-ukraińskie dziedzictwo kulturowe i historyczne, zorganizowane – 2 transgraniczne imprezy kulturalne w gminie Boguchwała (warsztaty ceramiczne, kulinarne, rękodzielnicze, dziewiarskie, tańca regionalnego, wokalne, 2 transgraniczne imprezy kulturalne w gminie Rozwadów (warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, dekoracyjne, kuchni tradycyjnej, koncerty plenerowe).

Ponadto Miejskie Centrum Kultury zakupi sprzęt AGD (okap, kuchnię gazową z piekarnikiem, przenośną kuchenkę gazową, zlewozmywak, blat i baterię kuchenną, szafę chłodniczą, zmywarkę gastronomiczną), a Centrum Kultury w Veryn projektor multimedialny, modułową i przenośną scenę oraz 100 krzeseł. Planowane zakończenie projektu w lipcu 2022 r.

logo projektu, flaga Unii Europejskiej, herby gminy Boguchwała i gminy Rozwadów

Pierwsze spotkanie w Boguchwale

W dniach 10-12 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze wspólne wydarzenie w Boguchwale, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze sobą, wymieniali doświadczenia związane z tradycją, historią i kulturą, a także omówili sposoby promocji swoich miast.

W integracji uczestników pomogły warsztaty ceramiczne, rękodzieła – ozdoby świąteczne oraz klasa tańca regionalnego i narodowego – taniec ludowy. W godzinach popołudniowych odbył się tradycyjny wieczór regionalny gdzie uczestnicy mogli poznać dziedzictwo kulturowego i historyczne Gminy Boguchwała. Na warsztaty została zrekrutowana grupa osób w różnym wieku i różnych kultur, co pozwoliło zacieśnić więzi pokoleniowe, zdobyć nowe umiejętności, zachować dziedzictwo kulturowe i przekazać tradycję młodym pokoleniom.

Końcową częścią wydarzenia była konferencja podsumowująca, gdzie uczestnicy zaprezentowali swoje prace i mieli okazję podzielić się wiedzą zdobytą podczas warsztatów z innymi uczestnikami. Uczestnikami konferencji byli uczestnicy warsztatów, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście, w tym lokalne media, przedstawiciele środowisk kulturowych i mieszkańcy Gminy Boguchwała. Kolejne wydarzenie zaplanowano w styczniu w Rozwadowie