a
data wydruku: 2024-06-24 05:22:53
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce

Nazwa zadania: Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce

Całkowita wartość inwestycji to 3 930 000,00 zł.

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 500 000,00 zł.

Termin rozpoczęcia inwestycji 10.01.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: 10.08.2023 r.

Zakres robót: w ramach ww. zadania został wybudowany trzykondygnacyjny budynek przedszkola i żłobka o wymiarach 22,40 x 16,74 m. Zakres inwestycji stanowią roboty ziemne, fundamentowe, elementy żelbetowe, izolacje ścian fundamentowych, roboty murowe, drewniana konstrukcja dachowa, pokrycie dachu blachą trapezową wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, w tym o odporności ogniowej, izolacje cieplne, roboty wykończeniowe: posadzkowe, tynkarskie, malarskie, układanie płytek, montaż balustrad schodowych, przegród z płyt HPL i uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach, windy osobowej, chłodni, a także roboty elewacyjne. W obiekcie zostały wykonane instalacje wewnętrzne wraz z budową niezbędnych przyłączy. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany poprzez budowę schodów terenowych wzdłuż elewacji północno-zachodniej, budowę parkingu, dojścia i dojazdu z kostki brukowej.