data wydruku: 2023-09-28 05:41:15
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Modernizacja budynku Domu Ludowego w Nosówce

Nazwa zadania: "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Nosówce"

Całkowita wartość inwestycji: 196 938,60 zł

Wydatek finansowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości 196 938,60 zł

Termin rozpoczęcia inwestycji: 17.05.2021 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 11.09.2021 r.

Zakres robót:

W ramach ww. zadania zostanie wykonany remont dachu budynku Domu Ludowego w Nosówce. Zakres robót obejmuje demontaż elementów wymagających wymiany oraz wykonanie nowych elementów więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z kompletem obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi. Na dachu zostanie również zamontowany wyłaz dachowy, płotki śniegowe, ławy kominiarskie oraz instalacja odgromowa.