Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-02-20 13:12:10

Zamówienia publiczne

Budowa wiaty przystankowej w Boguchwale

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa wiaty przystankowej w Boguchwale w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

Adres strony: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9625.html