Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-27 03:12:54

Zamówienia publiczne

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała

Ogłoszenie o zamówieniu budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała:

  1. ul. Boczna Tkaczowa dz. 1088, etap I
  2. droga gminna w Niechobrzu - Kąty, etap II
  3. droga gminna w Niechobrzu - Radzielówka, etap II
  4. droga gminna w Lutoyżu, etap I
  5. droga krajowa nr 19 w Zarzeczu od km 207+089 do km 207+283,94

www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8478.html