Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-01-24 07:31:36

Zamówienia publiczne

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zadanie 1: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz budynku administracyjnego Plac Rynek 2 w Boguchwale w ramach projektu: "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF"

Zadanie 2: Dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale w ramach zadania: "Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale"

Adres zamówienia: www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art11313.html