Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-24 08:45:55

Zamówienia publiczne

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla Urzędu Miejskiego oraz budynku administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10594.html