a
data wydruku: 2024-07-21 08:45:16
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Beskidzkie wędrowanie" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: m.dziedzic@um.boguchwala.pl do dnia 21 lipca 2020 roku

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-07-14
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-07-14 13:24
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność