a
data wydruku: 2024-07-21 10:13:47
BOGUCHWAŁA OFICJALNY SERWIS INFORMACYJNY

Gmina Boguchwała

e-mail: um@boguchwala.pl www: boguchwala.pl

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 156.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 09:30

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-07-09
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-07-09 14:54
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność