Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 08:36:04

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 34.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań:

  1. Organizacja wyścigów kolarskich.
  2. Organizacja zawodów biegowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  3. Organizacja amatorskich rozgrywek w siatkówce i siatkówce plażowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2020 r. o godzinie 09:30.