Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-30 06:26:11

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 279.2019 z dnia 29 października 2019 r. przyznał dotację dla Fundacji "Być Blisko" z siedzibą Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała na realizację zadania publicznego pn. "Twórcza jesień- międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła i krawiectwa"