Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-21 10:12:42

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkurs ofert - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 247.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku przyznał dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2019 pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C w Mogielnicy" Fundacji Podaruj Miłość w kwocie 420 600,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).