Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-09 09:54:16

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2018 roku

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 116.2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 2018 roku.