Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-09-30 17:36:34

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 178/2017 z dnia 25 września 2017 roku, przyznał Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gimnasion" Boguchwała dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Jesień z boksem olimpijskim".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).