Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-01 14:59:07

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Konkurs ofert na organizację VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 86/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017.

Na realizację zadań przeznacza się w formie wsparcia, kwotę w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).