Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-07 12:27:39

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 58/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, przyznał dotację Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym na realizację zadania publicznego pn. "Wszyscy są zwycięzcami".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).