Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-29 05:34:14

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 49/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku, przyznał Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Bez Barier".

Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się kwotę w  wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).