Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-26 07:28:45

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z dziedziny kultury w 2017 roku:

Kwota dotacji: 10 956,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych).