Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-10-29 05:10:40

Ogłoszenia - Organizacje Pozarządowe

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku, przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w 2017 roku:

Kwota dotacji - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)